i hate sunday

posted on 02 Nov 2015 01:31 by peach69

according to my ครั้งกระโน้น entry

อันที่จริงแล้ว เราไม่ควรเกลียดวันจันทร์

เพราะช่วงเวลาที่บัดซบและโหดร้ายที่สุดคือ คืนวันอาทิตย์ ก่อนนอน เนี่ยแหละ

 

เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มึงจะเว่นเว้อ  ไม่อยากนอน

เพราะรู้ว่า เมื่อหลับตานอน จะตื่นขึ้นมาเจอวันจันทร์ และโลกความจริงอันน่ารังเกียจ อีกครั้ง และตลอดไป

Comment

Comment:

Tweet