กาเบจ

posted on 07 Sep 2015 19:58 by peach69
ไม่เลย ไม่มีอะไรเลยที่จะสร้างความน่าอภิรมย์ขึ้นมาได้ในตอนนี้
เราคุ้นชินอยู่กับซากปรักหักพัง กองชิ้นส่วนโสมมที่ไม่ได้ความ ตกตะกอนกองทับถมโดยไร้จุดหมาย
 
สรรพสิ่งเกิดจากสิ่งใด มันก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น
หากเราเกิดมาท่ามกลางเศษซาก ก็คงหลีกหนีไม่พ้นการกลายเป็นขยะ
 
อันที่จริงแล้ว การนิยามคำว่าขยะก็ออกจะดูเป็นเรื่องอัตวิสัยมากไปหน่อย
ในกองขยะมันก็มีสินทรัพย์ของมันอยู่ แต่โดยทั่วไป ขยะก็คือขยะ 
อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับบางคน ที่หาสินทรัพย์ได้บ้างท่ามกลางกองขยะ แต่คนเหล่านั้นมีน้อยเกินไป
 
ขยะจึงทับถม พอกพูน เพิ่มขยายจนกลายเป็นมหาอาณาจักรที่ไม่มีใครต้องการ
 
แล้วเรามาคุ้นชินกับกองขยะ และเศษซากปรักหักพังเหล่านี้ได้อย่างไรกัน
 
เดิมที่ ทุกผู้นามเกิดมาขาวสะอาด ดั่งผ้าขาวที่ไร้มลทิน
ผ้าขาวที่พร้อมจะซึมซับเอาอะไรก็ตามที่แวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตน
กลายเกิดเป็นสีสัน ร่องรอย รูปร่าง ที่ประทับลงบนผ้าขาวนั้น
 
ทีละน้อย ทีละน้อย ผ้าขาวได้ซึมซับเอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นอัตลักษณ์ของตน
ซึ่งถ้าหากมันเกิดขึ้นที่ซากขยะ  ก็คงไม่แปลก ที่มันจะซึมซับเอาสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ
มาก่อร่าง กลายเป็นตัวตน ตัวตนที่ไม่มีใครต้องการ
 
และนั่นก็ทำให้เราคุ้นชิน กับกองขยะ

Comment

Comment:

Tweet